Verejné obstarávanie

Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.