Materiály z rokovaní OZ

Tu nájdete všetky zápisnice z rokovaní Obecného zastupiteľstva.  Nachádzajú sa tu zápisnice a uznesenia, ktoré prijalo Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch

Rokovanie OZ zo dňa 23.02.2022

Rokovanie OZ zo dňa 15.12.2021

Rokovanie OZ zo dňa 08.12.2021

Rokovanie OZ zo dňa 29.09.2021

Rokovanie OZ zo dňa 30.06.2021

Rokovanie OZ zo dňa 30.04.2021

Rokovanie OZ zo dňa 14.04.2021

Rokovanie OZ zo dňa 09.12.2020

Rokovanie OZ zo dňa 18.11.2020

Rokovanie OZ zo dňa 24.6.2020

Rokovanie OZ zo dňa 24.4.2020

Rokovanie OZ zo dňa 4.3.2020

Rokovanie OZ zo dňa 11.12.2019

Rokovanie OZ zo dňa 25.9.2019

Mimoriadne rokovanie OZ zo dňa 30.8.2019

Rokovanie OZ zo dňa 26.6.2019

Rokovanie OZ zo dňa 8.5.2019

Rokovanie OZ zo dňa 24.4.2019

Rokovanie OZ zo dňa 27.2.2019

Rokovanie OZ zo dňa 23.2.2018

Rokovanie OZ zo dňa 20.4.2018

Rokovanie OZ zo dňa 28.6.2018

Mimoriadne rokovanie OZ zo dňa 27.7.2018

Rokovanie OZ zo dňa 21.9.2018

Rokovanie OZ zo dňa 30.11.2018

Ustanovujúce rokovanie OZ zo dňa 5.12.2018

Rokovanie OZ zo dňa 5.12.2018

Rokovanie OZ zo dňa 24.2.2017

Rokovanie OZ zo dňa 12.5.2017

Rokovanie OZ zo dňa 30.6.2017

Rokovanie OZ zo dňa 30.10.2017

Rokovanie OZ zo dňa 15.12.2017


Rokovanie OZ zo dňa 22.2.2016


Rokovanie OZ zo dňa  25.4.2016


Rokovanie OZ zo dňa  27.6.2016


Rokovanie OZ zo dňa  22.7.2016


Rokovanie OZ zo dňa  10.10.2016


Rokovanie OZ zo dňa  12.12.2016

Rokovanie OZ zo dňa 7.12.2015


Rokovanie OZ zo dňa 28.9.2015


Mimoriadne rokovanie OZ zo dňa 16.8.2015


Rokovanie OZ zo dňa 22.6.2015


Rokovanie OZ zo dňa 27.4.2015


Rokovanie OZ zo dňa 30.3.2015


Rokovanie OZ zo dňa 16.2.2015

Rokovanie OZ zo dňa 10.12.2014


Rokovanie OZ zo dňa 3.12.2014


Rokovanie OZ zo dňa 3.12.2014 – ustanovujúce


Rokovanie OZ zo dňa 24.9.2014


Rokovanie OZ zo dňa 25.6.2014


Rokovanie OZ zo dňa 26.3.2014


Rokovanie OZ zo dňa 10.1.2014

Rokovania 2011-2013