Pozemkové spoločenstvo

Pozvánka 2020

Toto spoločenstvo je v plnom rozsahu nástupníckou spoločnosťou po Urbárskej a pasienkovej spoločnosti Horné Hámre, ktorá doteraz pôsobila ako spoločnosť bez právnej subjektivity.