Farnosť sv. Martina Horné Hámre

Adresa:

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre

Kontakt:

tel. číslo: 0911 838 519,

email: horne.hamre@fara.sk

Ďalšie informácie:

číslo účtu:  SK66 0900 0000 0000 7433 8063