Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023sa budú podávať od 1. mája do 31. mája 2022.Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia a … Čítať ďalej Zápis detí na predprimárne vzdelávanie