Materská škola Horné Hámre 156

Vedúci zamestnanci

riaditeľka materskej školy : Michaela Vozárová
vedúca školskej jedálne : Margita Majsniarová

Pedagogickí zamestnanci

Michaela Vozárová, učiteľka materskej školy
Anna Wolfová, učiteľka materskej školy

Prevádzkoví zamestnanci

Margita Majsniarová, školníčka
Anna Fusatá, kuchárka

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

v pracovné dni pondelok až piatok
od 6:30 hod. do 15:30 hod. telefón: 045 681 3761
email: materska.skola@hornehamre.sk Untitled 3

SÚBORY NA STIAHNUTIE