Odstávka elektrickej energie

Oznamujeme, že

07.12.2021 bude prerušená elektrina od 8,00 – 16,30 hod.,


Oznamujeme, že

14.12.2021 bude prerušená elektrina od 8,00 – 16,30 hod.,


V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že

11.08.2021 bude prerušená elektrina od 7,30 – 17,30 hod.,

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:
V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že

20.04.2021 bude prerušená elektrina od 8,30 – 16,00 hod.,

29.04.2021 bude prerušená distribúcia  od 7,30 – 16,30 hod

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta: