Výzva na predloženie cenovej ponuky cez TENDERnet

Názov zákazky: Stavba mosta v obci Horné Hámre – Projektová dokumentácia
Názov zákazky: Pomník obetiam SNP v parku obce Horné Hámre