Zámer odpredaja alebo prenájmu pozemkov

Zámery odpredaja/prenájmu pozemkov sú k dispozícii: