Oznámenie o mieste uloženia písomností

Okresný súd Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 322/23, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:
  • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
  • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
  • Presné označenie zásielky: doporučene s doručenkou do vlastných rúk, opakované doručenie

Okresný súd Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 322/23, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:
  • Adresát zásielky: Anna Sviňančínová Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
  • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
  • Presné označenie zásielky: doporučená úradná zásielka do vlastných rúk, opakované doručenie

Exekútorský úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová T. Vansovej 2, 984 01 Lučenec doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi: Adresát zásielky: Anna Sviňančínová Horné Hámre 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: EX 306/2021 EP zr
Okresný súd, P.O.BOX 35, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi: Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk, opakované doručenie 12Er/222/13- Doruč. vyjadr.čl.41+Sťažnosť čl. 26.

Europersonal & Fabrika s.r.o Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Anna Sviňančínová Horné Hámre 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi::

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 96671 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka PO14/VN 2032243117 DEK II.

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 96671 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk ES RZ 2019 2032243117

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Zvolen Ľ. Medveckého 4 Zvolen doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 96671 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk OZP PO14 2032 062513 VP

Arriva company Štúrova 72, 949 44 Nitra doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Anna Sviňančíková, Horné Hámre 96671 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka s doručenkou

Okresný súd Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík, Horné Hámre 0 96671 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk – opakované doručenie SK 01 8214213 3 SK

Remirel s.r.o. náborové centrum Kacvisnkého 15, 08501 Bardejov, P.O.BOX 157 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Anna Sviňančíková, Horné Hámre 96671 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  obyčajná zásielka

Mgr. Vladimír Cipár, súdny exekútor Vazovova 9, 81107 Bratislava
doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík, Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 0 Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka EX 585/2014-53 VCZ

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Skuteckého 20, P.O.BOX 247, 974 01 Banská Bystrica
doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Anna Sviňančínová, Horné Hámre 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  doporučená úradná zásielka s doručenkou OPrav SV BB/202032327 V IR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Martin Mihálik Horné Hámre 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre / POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk s opakovaným doručením, zaradenie 2020/104393

Okresný súd Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk s opakovaným doručením rovnopis SK 013489106 SK

Manuvia Jobliner s.r.o Staromestská 3, 811 03 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  poistená zásielka /VC707660523SK/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Martin Mihálik Horné Hámre 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk s opakovaným doručením

Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad
Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko Horné Hámre 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk č. OZP/PO14/RZ
1932381518 LAC

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Skuteckého 956/20, 974 01 Banská Bystrica 1 doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko Horné Hámre 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk č. ES RZ 2018 1932381518

Okresný súd Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk – opakované doručenie SK 00 476 685 2 SK

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  doporučená úradná zásielka OZP/DO/4/ VN 1932046013 DEK

Exekútorský úrad Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Peter Kohút Mičinská cesta 35

doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  Upovedomenie o začatí exekúcie, výzva na vyhlásenie o majetku 083 EX 185/19-k

Arbitrium iustitia s.r.o., Ulica slobody 19, 945 01 Komárno doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  obyčajná zásielka

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky:  obyčajná zásielka

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Panónska cesta 20, 851 04 Bratislava doručuje písomnosť
verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk ES RZ 2017 1832561018

Okresný súd P.O.BOX 35, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk – opakované doručenie 18Er/703/2015-Uznesenie čl. 21-L5/9

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko Horné Hámre 96671 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk č. 1832201517 RZ

PRIVATdebt s.r.o Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka

Okresný súd P.O.BOX 35, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík, Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doručenka, doporučene do vlastných rúk, opakované doručenie 9Csp/83/2016-81 Uznesenie L 27/4

Intrum Slovakia s.r.o P.O.BOX 50, 810 00 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka RE 43793811 4SK, Bratislava 12

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: obyčajná zásielka

Intrum Slovakia s.r.o P.O.BOX 50, 810 00 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45 Presné označenie zásielky: doporučená zásielka RE 43803374 1SK, Bratislava 12