Monthfebruár 2021

WIFI PRE TEBA

Názov projektu: Wifi pre TebaITMS2014+: 311071S913Operačný program: Integrovaná infraštruktúraPrioritná os: 7. Informačná spoločnosťŠpecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec viac ->