Authorlipjanska

VOĽBY 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií : hhamre@stonline.sk VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Predseda NR SR svojím rozhodnutím  č. 166/2017 Z. viac ->

Výberové konanie

Obec Horné Hámre Vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov viac ->