Authorlipjanska

Výberové konanie

Obec Horné Hámre Vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov viac ->