Pozemkové spoločenstvo

Pozv. 2018 001

Toto spoločenstvo je v plnom rozsahu nástupníckou spoločnosťou po Urbárskej a pasienkovej spoločnosti Horné Hámre, ktorá doteraz pôsobila ako spoločnosť bez právnej subjektivity.