Obecný rozhlas

16.04.2015  15,30 hod.

Predaj stromčekov

Firma Kohaplant spol. s.r.o dlhoročný predajca ovocných drevín uskutoční predaj ovocných stromčekov. Predajný sortiment stromčekov bude nasledovný: Jablone, broskyne, slivky, hrušky marhule, višne, ringloty, liesky, čerešne-srdcovky, nektarinky, ríbezle červené, biele, čierne – osvedčené odrody vynikajúcej chuti, nenáročné na pestovanie, egreše: biele a červené odrody odolné proti múčnatke, čučoriedky, malinočernice Tayberry, brusnice, černice Orkan,  Zemolez, Aktinídia kiwi mrazu odolná osvedčená odroda vhodná do  všetkých polôh, vinič stolový, maliny, amelanchiér, balené ruže – široký sortiment odrôd od bielej až po krvavo červenú. Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.

Korene sú ošetrené špeciálnym disperzným gélom, ktorý chráni korene pre vysušením.

Predaj sa uskutoční 18.04.2015 /v sobotu/ od 12,00  do 12,30 hod. pred Obecným úradom Horné Hámre

 


 

14.04.2015  8,50 hod.

ZBER PAPIERA

Harmanecké papierne oznamujú občanom, že v našej obci budú realizovať zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za toaletný papier, papierové výrobky. Kartóny neberú. Zber papiera sa uskutoční 15.4.2015 /streda/

pri bývalej pošte od 16,20 hod. do 16,35 hod.

pri Obecnom úrade od 16,40 hod. do 16,55 hod.

Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný.

 


 

14.04.2015   8,48 hod.

Smútočný oznam

So zármutkom Vám oznamujeme, že umrela   p. Terézia Stolárová  vo veku nedožitých 92 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou p. Teréziou Stolárovou bude 15.04.2015 /t.j. streda/ o 15,00 hod.

v Rímskokatolíckom kostole Horné Hámre so svätou omšou.

Česť jej pamiatke

 


 

14.04.2015   8,45 hod.

OZNAM

Oznamujeme občanom, že dňa 15.04.2015 to je v stredu sa uskutoční zvoz komunálneho odpadu z kukanádob.


 

10.04.2015   11,05 hod.

Separovaný zber odpadu

Oznamujeme Vám, že dňa 14.04.2015 /utorok/ sa uskutoční v našej obci zber separovaných zložiek komunálneho odpadu.


 

10.04.2015    11,00 hod.

Futbalový zápas!

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na futbalový derby zápas, ktorý sa uskutoční dňa 12.04.2015 /to je v nedeľu/ o 15,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku.

Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Ostrý Grúň

Všetkých Vás srdečne pozývame


 

30.03.2015  17,00 hod.

Predaj stromčekov

Firma JUKKA bude predávať 31.03.2015 /utorok/ od 13,00 -14,00 hod. pred Obecným úradom v Horných Hámroch stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové aj kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendróny, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.


 

26.03.2015   12,43 hod.

Výročná členská schôdza

Dobrovoľný hasičský zbor Horné Hámre pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.3.2015 o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Horných Hámroch.

Tešíme sa na Vašu účasť!


 

26.03.2015   11,05 hod.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň


 

30.03.2015 /pondelok/ o 15,00 hod.

s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie, mandátnej, volebnej komisie a schválenie programu.

3. Voľba hlavného kontrolóra obce.

4. Rôzne.

5. Záver.

 


 

24.03.2015   9,05 hod.

Čistenie komínov

Kominárstvo Zvolen oznamuje občanom, že dňa 25.03.2015 /v stredu/ bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu k poistnej udalosti. Záujemci sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade Horné Hámre, prípadne na tel. čísle 0903885802.