Výsledky volieb do NR SR

politicke-strany-na-slovensku-start

Výsledky volieb do NR SR konané 05.03.2016 v obci Horné Hámre

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:     520
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:   349      67,12 %
Počet platných odovzdaných hlasov:                    348         66,92 %

Untitled 2