Materská škola Horné Hámre 156

Vedúci zamestnanci

riaditeľka materskej školy : Ľudmila Bistová
vedúca školskej jedálne : Margita Majsniarová

Pedagogickí zamestnanci

Ľudmila Bistová, učiteľka materskej školy
Michaela Vozárová, učiteľka materskej školy

Prevádzkoví zamestnanci

Margita Majsniarová, školníčka
Anna Fusatá, kuchárka

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

v pracovné dni pondelok až piatok
od 6:30 hod. do 15:30 hod.

telefón: 045 681 3761
email: materska.skola@hornehamre.sk

Untitled 3


 Aktuality


 Úvod


Okienko pre rodičov:


 Okienko pre učiteľov: