Materská škola Horné Hámre

smiley-sun-hi

Názov školy: Materská škola Horné Hámre 156

Adresa školy: 966 71 Horné Hámre

Zriaďovateľ: Obec Horné Hámre 45, 966 71

IČO: 00320 641

DIČ: 2021111400

Vedenie materskej školy: Ľudmila Bistová, riaditeľka materskej školy

Margita Majsniarová, vedúca školskej jedálne

Telefón: 045/681 37 61

E – mail: materska.skola@hornehamre.sk

Rezortný identifikátor školy (kód): 710021275

Pedagogický zamestnanci: Dáša Lichnerová, triedna učiteľka

Nepedagogický zamestnanci: Anna Fusatá, kuchárka

Dátum začatia prevádzky: 1989