Poďakovanie – MV SR

Golden-Couple

MV SR sa venuje seniorom celoročne

Ministerstvo vnútra SR sa seniorom, ktorí spadajú do kategórie zákonom
chránených osôb (osoba nad 60 rokov) venuje celoročne. Na tejto cieľovej skupine je
totiž často páchaná závažná trestná činnosť, ktorá v „lepšom“ prípade končí stratou
ich celoživotných úspor, v horších prípadoch tragickejšie.
Najúčinnejším prostriedkom prevencie, ktorú robia pracovníci odboru prevencie
kriminality kancelárie ministra vnútra SR, sú priame stretnutia a rôzne druhy aktivít,
prednášky, informačné kampane. Seniori sú po takýchto stretnutiach odvážnejší
a v mnohých prípadoch sa odhodlajú nahlásiť trestný čin. Lepšia informovanosť
starších generácií pomáha znižovať latenciu, ktorá však môže byť stále vysoká. Riziko
nenahlásenia trestného činu môže byť spojené s osamelo žijúcimi staršími ľuďmi bez
príbuzných, ktorí sa nestretávajú s inými ľuďmi, napríklad v seniorských organizáciách.
Na besedách či zážitkových workshopoch sa často dozvedáme, že seniori na základe
nami sprístupnených informácií dokázali čeliť podvodníkom a nenechali sa nachytať.
Neboja sa tiež priznať, že v minulosti sa im už niečo podobné stalo a zo svojho konania sa
poučili a zároveň upozorňujú iných, aby boli opatrní.
MV SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality udržiava so seniorskými
organizáciami či združeniami pre občanov so zdravotným postihnutím intenzívnu
komunikáciu a spolupracuje na rôznych aktivitách. „Teší ma, že naši odborníci sa starajú
aj o túto zraniteľnú skupinu občanov. Som vďačný každému, kto sa svojou prácou podieľa
na lepšom živote starších ľudí a nie sú mu ľahostajné ich problémy,“ povedal minister
vnútra SR Roman Mikulec.