Registrácia chovu ošípaných

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru
ošípaných – AMO patrí k základným elementom manažmentu boja s touto
nákazou. Neregistrované chovy ošípaných, ktoré nie sú pod kontrolou
patria často medzi tie, kde je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni
a preto predstavujú stály a trvalý zdroj možného šírenia nákazy k iným
chovateľom a to ako komerčným, alebo nekomerčným.


Viac v prílohách: