Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) – POTREBNÉ INFORMÁCIE

1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1.
júna 2020 do 12. februára 2021.
2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15.
februára 2021 do 31. marca 2021.

Tlačová správa – Banskobystrický kraj.pdf

Sčítanie 2021.pdf