Prerušenie distribúcie elektriny

4316814_1200x

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme

že v termíne od 27.8.2020 7:30 do 27.8.2020 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny podľa nasledujúcich pokynov

INFO k 27.8.2020

 a že v termíne od 28.8.2020 8:30 do 28.8.2020 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny podľa nasledujúcich pokynov

INFO k 28.8.2020