Prerušenie distribúcie elektriny

4316814_1200x

Upozornenie SSE-D o odstraňovaní stromov a porastov pod el. vedením

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme

že v termíne od 24.11.2020 8:00 do 24.11.2020 16:00 bude prerušená distribúcia elektriny podľa nasledujúcich pokynov

INFO k 24.11.2020

a že v termíne od 25.11.2020 8:00 do 25.11.2020 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny podľa nasledujúcich pokynov

INFO k 25.11.2020-0

 a že v termíne od 25.11.2020 7:30 do 25.11.2020 18:30 bude prerušená distribúcia elektriny podľa nasledujúcich pokynov

INFO k 25.11.2020

 a že v termíne od 2.12.2020 7:30 do 2.12.2020 18:30 bude prerušená distribúcia elektriny podľa nasledujúcich pokynov

INFO k 2.12.2020