Zápis do materskej školy

Ussntitled 1

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Horné Hámre v školskom roku 2020/2021

V STREDU 27. mája 2020 od 15:00 hodiny do 16:00 hodiny

VO ŠTVRTOK 28. mája 2020 od 15:00 hodiny do 16:00 hodiny

Viac informácií: Zápis