Karneval

Snímka

Obec Horné Hámre pozýva
všetky deti a rodičov na fašiangový karneval
3.marca 2019
o 15:00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Hámroch.
Všetky karnevalové masky
budú odmenené.

Z akcie budú vyhotovené fotografie a zverejnené na stránke obce www.hornehamre.sk