Úcta k starším

Snímka

OBEC Horné Hámre
Vás srdečne pozýva na hudobné vystúpenie skupiny

DUCHOŇOVCI

pri príležitosti Úcty k starším

Dňa 21.10.2018 o 15:00 hod.

v Kultúrnom dome
Horné Hámre

Z akcie budú vyhotovené fotografie a zverejnené na stránke obce www.hornehamre.sk