Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu

Snímka

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom pozýva preventivárov požiarnej ochrany obcí okresu Žiar nad Hronom na školenie k zimnému vykurovaciemu obdobiu, ktoré sa bude konať dňa 4. októbra 2018 o 13,30 hod. v zasadačke na
Hasičskej stanici v Novej Bani.

Na školení bude vykonaná prednáška k vykonávaniu preventívnych kontrol obytných domov v obciach a mestách a kontrola u právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor. Predpokladaný čas ukončenia je o 15,00 hod. Cestovné výdaje je potrebné si zabezpečiť s obecným, popr. mestským, úradom.

Príloha č.1 – Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu

Príloha č.2 – Pozvánka na školenie preventivárov

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

NEPRIPRAVENOSŤ SPÔSOBILA V MINULOM ROKU:
Celkový počet požiarov: 200
Celkové škody: 332 400 €
Počet zranených osôb: 2
Počet usmrtených osôb: 2

VYČISTILI STE SI KOMÍN?

MÁTE PRIPRAVENÝ SPOTREBIČ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?

MÁTE OCHRANNÉ A IZOLAČNÉ PODLOŽKY POD SPOTREBIČMI?

MÁTE DODRŽANÚ BEZPEČNÚ VZDIALENOSŤ
OD HORĽAVÝCH KONŠTRUKCIÍ?

!!! Ak potrebujete poradiť volajte na okresné riaditeľstvo HaZZ t. č.: 6780505