Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu

Snímka

 

Príloha č.1 – Pokyny k zimnému vykurovaciemu obdobiu

 

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

VYČISTILI STE SI KOMÍN?

MÁTE PRIPRAVENÝ SPOTREBIČ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?

MÁTE OCHRANNÉ A IZOLAČNÉ PODLOŽKY POD SPOTREBIČMI?

MÁTE DODRŽANÚ BEZPEČNÚ VZDIALENOSŤ
OD HORĽAVÝCH KONŠTRUKCIÍ?

!!! Ak potrebujete poradiť volajte na okresné riaditeľstvo HaZZ t. č.: 6780505