Monitoring kvality internetového pokrytia

433944_b64a_4

V súvislosti so súčasným nedostatočným pokrytím obcí Kľakovskej doliny dávame na
vedomie všetkým občanom regiónu, že s ohľadom na monitorovanie súčasnej
nedostatočnej kvality a stability internetu vo všetkých obciach je možné za týmto účelom
využiť mobilnú aplikáciu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb na web stránke

https://www.teleoff.gov.sk/

prostredníctvom položky merač
internetu ( vľavo dolu ) na linku

https://www.meracinternetu.sk/sk/test

ktorý po
vykonaní merania automaticky zaznamená výsledky testu na mape SR, pričom tieto
výsledky testov budú podkladom pre štátne orgány v hodnotení a kontrole procesov
prijatých opatrení a ohľadom pokrytia územia SR poskytovateľmi služieb –
telekomunikačných operátorov. Týmto preto vyzývame občanov regiónu Kľakovskej
doliny, aby takto prispeli a pomohli v zabezpečení objektívnych parametrov kvality
a stability internetového pokrytia všetkých obcí Kľakovskej doliny. Uvedenú aplikáciu
je možné stiahnuť si bezplatne do mobilného telefónu tak vykonať meranie vo všetkých
lokalitách Kľakovskej doliny.
Za spoluprácu a angažovanosť ďakujeme . Pevne veríme, že týmto spôsobom
spoločne zabezpečíme dostupnosť vysokorýchlostného a neobmedzeného internetového
signálu.

Monitoring kvality pdf.