Oznámenie o mieste uloženia písomností

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 96671 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk ES RZ 2019 2032243117


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Zvolen Ľ. Medveckého 4 Zvolen doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 96671 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk OZP PO14 2032 062513 VP


Arriva company Štúrova 72, 949 44 Nitra doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Anna Sviňančíková, Horné Hámre 96671 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka s doručenkou


Okresný súd Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík, Horné Hámre 0 96671 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk – opakované doručenie SK 01 8214213 3 SK


Remirel s.r.o. náborové centrum Kacvisnkého 15, 08501 Bardejov, P.O.BOX 157 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Anna Sviňančíková, Horné Hámre 96671 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  obyčajná zásielka


Mgr. Vladimír Cipár, súdny exekútor Vazovova 9, 81107 Bratislava
doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík, Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 0

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka EX 585/2014-53 VCZ


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Skuteckého 20, P.O.BOX 247, 974 01 Banská Bystrica
doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Anna Sviňančínová, Horné Hámre 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  doporučená úradná zásielka s doručenkou OPrav SV BB/202032327 V IR


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Martin Mihálik Horné Hámre 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre / POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk s opakovaným doručením, zaradenie 2020/104393


Okresný súd Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk s opakovaným doručením rovnopis SK 013489106 SK


Manuvia Jobliner s.r.o Staromestská 3, 811 03 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  poistená zásielka /VC707660523SK/


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Martin Mihálik Horné Hámre 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk s opakovaným doručením


Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad
Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko Horné Hámre 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk č. OZP/PO14/RZ
1932381518 LAC


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Skuteckého 956/20, 974 01 Banská Bystrica 1 doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko Horné Hámre 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk č. ES RZ 2018 1932381518


Okresný súd Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk – opakované doručenie SK 00 476 685 2 SK


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  doporučená úradná zásielka OZP/DO/4/ VN 1932046013 DEK


Exekútorský úrad Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Peter Kohút Mičinská cesta 35

doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  Upovedomenie o začatí exekúcie, výzva na vyhlásenie o majetku 083 EX 185/19-k


Arbitrium iustitia s.r.o., Ulica slobody 19, 945 01 Komárno doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  obyčajná zásielka


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  obyčajná zásielka


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Panónska cesta 20, 851 04 Bratislava doručuje písomnosť
verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk ES RZ 2017 1832561018


Okresný súd P.O.BOX 35, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk – opakované doručenie 18Er/703/2015-Uznesenie čl. 21-L5/9


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko Horné Hámre 96671 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk č. 1832201517 RZ


PRIVATdebt s.r.o Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka


Okresný súd P.O.BOX 35, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík, Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doručenka, doporučene do vlastných rúk, opakované doručenie 9Csp/83/2016-81 Uznesenie L 27/4


Intrum Slovakia s.r.o P.O.BOX 50, 810 00 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka RE 43793811 4SK, Bratislava 12


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: obyčajná zásielka


Intrum Slovakia s.r.o P.O.BOX 50, 810 00 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka RE 43803374 1SK, Bratislava 12