Oznámenie o mieste uloženia písomností

Untitled 1

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky:  obyčajná zásielka


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Panónska cesta 20, 851 04 Bratislava doručuje písomnosť
verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk ES RZ 2017 1832561018


Okresný súd P.O.BOX 35, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk – opakované doručenie 18Er/703/2015-Uznesenie čl. 21-L5/9


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko Horné Hámre 96671 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk č. 1832201517 RZ


PRIVATdebt s.r.o Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka


 

Okresný súd P.O.BOX 35, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík, Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doručenka, doporučene do vlastných rúk, opakované doručenie 9Csp/83/2016-81 Uznesenie L 27/4


 

Intrum Slovakia s.r.o P.O.BOX 50, 810 00 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka RE 43793811 4SK, Bratislava 12


 

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: obyčajná zásielka


 

 

Intrum Slovakia s.r.o P.O.BOX 50, 810 00 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka RE 43803374 1SK, Bratislava 12