Obecný rozhlas

rozhlas

10.11.2018   17,30 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 13.11.2018 /v utorok/  bude pošta v našej obci  zatvorená. 

07.11.2018  14,30 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že zajtra  08.11.2018 od 07,00 hod. do 13,00 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu z dôvodu rekonštrukcie obecného vodovodu. Bez vody budú domy  s.č. 108, 107, 106, 104, 103, 102, 101, 352, 99,  preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

05.11.2018   09,45 hod. – oznam

Mesto Žarnovica pozýva žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a ich rodičov na prezentáciu stredných škôl nášho okresu. Dňa 8. novembra 2018 od 11.00 do 17.00 hodine v tanečnej sále Kultúrneho domu v Žarnovici sa predstaví: Stredná odborná škola Žarnovica, Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre, Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa a Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa. Zúčastnite sa podujatia a získajte tak množstvo užitočných informácii o stredných školách z nášho regiónu.

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel p. Emil Mihale  vo veku 84 rokov, bývalý chatár od Korimov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Emilom Mihalem bude 08.11.2018  o 12,00 hod.  v Dome smútku na Ružinovskom cintoríne.

Venujme mu  tichú spomienku

Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8, Trnava požiadala stavebný úrad – Mesto Žarnovica o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na líniovú stavbu:   Realizácia optických sietí  ZA-2 Žarnovica, obcí Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Ostrý Grúň, Kľak, Malá Lehota, Veľká Lehota.  Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania.

Bližšie informácie o oznámení o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia  sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 v sobotu v tunajšom kultúrnom dome oznamujeme občanom, ktorí  zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku na tunajšom obecnom úrade.

29.10.2018 14,50 hod. – oznam 

Pozývame  všetkých občanov dňa 07.11.2018 /v stredu/ o 17,00 hod. do kultúrneho domu v Horných Hámroch na predvolebné stretnutie s kandidátmi na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.

24.10.2018   16,10 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 28.10.2018 /v nedeľu/ o 14,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých so ŠK Voznica.

23.10.2018   09,45 hod. – oznam 

Smútočný oznam - So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela p. Peťka Pittnerová  vo veku 29 rokov, manželka Stanislava Pittnera ml.   Posledná rozlúčka so zosnulou p. Peťkou Pittnerovou bude dňa 24.10.2018  v stredu  o 14,00 hod.  v kostole na Repišti  so svätou omšou.

Venujme jej  tichú spomienku

Záhradkárstvo a chovateľstvo vo dvore v Žarnovici Vás pozýva na nákup ovocných stromov ako jablone, hrušky, broskyne, ríbezle a iné.   Tešia sa na Vašu návštevu.

17.10.2018   14,30 hod. – oznam 

Obec Horné Hámre Vás srdečne pozýva pri príležitosti úcty k starším dňa 21.10.2018 v nedeľu o 15,00  hod. do kultúrneho domu v Horných Hámroch na vystúpenie hudobnej skupiny Duchoňovci. 

10.10.2018   14,00 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že zajtra 11.10.2018 bude Obecný úrad Horné Hámre od 08,45 hod. do 13,00 hod. zatvorený      z dôvodu účasti na školení.

04.10.2018  08,30 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 07.10.2018 /v nedeľu/ o 14,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Inter  Horná Ves.

03.10.2018   14,45 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 05.10.2018  v piatok bude pošta v našej obci otvorená od 8,00 – 9,00 hod. a od 13,00 – 14,30 hod. 

02.10.2018  10,25 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že 13.10.2018 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu o  8,00 hod.  na zbernom mieste  pred Obecným úradom Horné Hámre. Občania miestnych častí Žarnovická Huta, Majer, Pajer, Kostivrch, Kajlovka, Lipie ako aj  z iných  miestnych častí obce Horné Hámre  môžu nebezpečný odpad zhromaždiť do 13.10. v zbernom dvore oproti obecnému úradu /za bránou/ počas pracovnej doby.  Občania, ktorí nemajú možnosť doviesť odpad na určené miesto, je potrebné nahlásiť svoje údaje na Obecný úrad v Horných Hámroch do 12.10.2018  /t.j. piatok/.  Zbierajú sa tieto druhy odpadov:    všetky druhy elektroodpadov – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky, elektrické náradie, elektronické hračky, meracie prístroje, batérie a akumulátory, automobilové, olovené batérie, nikel – kadmiové, ortuťové, alkalické, malé batérie, jedlé oleje na vyprážanie a varenie v uzavretých obaloch, železné a neželezné kovy meď, zinok, nikel, olovo, cín, bronz, nerez, hliník, mosadz,  prázdne a použité tonery a odpadové káble.  Iné druhy odpadov ako sú vyššie uvedené neberú.

01.10.2018   08,35 hod.  – oznam

Prevádzkovateľ H.A.M. Academy, s.r.o. Vám oznamuje, že od 1.10.2018 je zriadená Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v budove Zdravotného strediska, Bystrická ul., 1. poschodie v Žarnovici. Ordinačné hodiny: Po – Pi od 16:00 do 22:00, víkendy a sviatky od 07:00 do 22:00.    Tel. č. 0910 864 864

Vážení fanúšikovia plochej dráhy, Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na posledné plochodrážne podujatie sezóny 2018, ktoré organizuje za podpory mesta Žarnovica a ďalších sponzorov  v sobotu 6. októbra so začiatkom o 15.00 hodine. V rámci posledného kola českej 1.ligy si sily na žarnovickom ovále zmerajú pretekári z Prahy, Pardubíc s českým juniorským výberom a domácou Žarnovicou. Príďte povzbudiť slovenských pretekárov v súbojoch o ligové body.

Smútočný oznam - So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan  p. Ján Búry  vo veku nedožitých  70 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jánom Búrym bude dňa 01.10.2018 v pondelok o 15,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole  v  Horných Hámroch so svätou omšou.

Venujme mu  tichú spomienku

28.09.2018   11,50 hod. oznam

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, vo vestibule kultúrneho domu v Horných Hámroch a na celom území Slovenska.  Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015. Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.  Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných  látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

24.09.2018   14,50 hod. oznam

Očná optika Anpek Vám oznamuje, že zajtra 25.09.2018 od 10,00 – 10,40 hod. sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v Horných Hámroch meranie zrakovej ostrosti zdarma. Ponúkajú Vám výmenu skiel do vlastného rámu, alebo zhotovenie nových dioptrických okuliarov za výhodné ceny.  Ak nosíte okuliare, doneste si ich pre porovnanie. Hotové okuliare Vám prinesú naspäť do obce.

20.09.2018   15,05 hod. oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň   21.09.2018 /v piatok/ o 16.00 hod.  s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení, 4. Komunitný plán obce,  5. Správa hlavnej kontrolórky  obce o stave vymáhania pohľadávok, 6. Plán kontrol na II.polrok 2018, 7. Žiadosť o príspevok na CVČ pri Základnej škole  v Žarnovici,  8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií,  9. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,  10. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 31. 8.2018, 11. Nakladanie s majetkom obce :  a/ žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra C-KN číslo 2988 v k. ú. obce Horné  Hámre za účelom výstavby rodinných domov, b/ žiadosť Petra Valenta, bytom Horné Hámre č. 319, časť Žarnovická Huta o odpredaj časti parcely EKN 2154/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 časť Žarnovická Huta  za účelom realizácie spevnených plôch  na ploche cca 120m2               žiadosť Karolíny Chmolovej, trvale bytom Horné Hámre 255 o odkúpenie novovytvorených parciel z parcely EKN 1312/1 a to CKN č. 1520/1, 1521/1, 1522/9, 1522/10 a 1522/11  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,  12. Rôzne,  13. Žiadosti občanov,  14. Interpelácie poslancov, 15. Interpelácie občanov,  16. Diskusia, 17. Záver.

19.09.2018  08,10 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 23.09.2018 /v nedeľu/ o 15,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s FK Sitno Banská Štiavnica B.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 19.09., 20.09., 21.09.2018  bude pošta v našej obci od 10,00 hod. do 13,00 hod. zatvorená. 

14.09.2018  16,30 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že dnes 14.09.2018 sa budú v našej obci od 16,30 hod. – 19,00 hod. pohybovať zástupcovia spoločnosti Slovak Telekom za účelom zriadenia vysokorýchlostného internetu, Mágio televízie 5 generácie a ďalších mobilných služieb. Pre prípadné informácie volajte na tel. č. 0903 805 424.

12.09.2018  14,35 hod. – oznam

Vážení fanúšikovia plochej dráhy, Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na ďalšie medzinárodné plochodrážne preteky, ktoré organizuje za finančnej podpory Mesta Žarnovica a ďalších sponzorov v nedeľu 16. septembra. Na žarnovickej dráhe si sily budú merať pretekári z Maďarska, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska v medzinárodnej lige – Pohár priateľstva. Všetky štyri tímy majú stále šancu vyhrať ligu, pričom práve v Žarnovici sa odjazdí posledné kolo súťaže. Vstupné na preteky je nasledovné – dospelí 3 eurá, študenti do 18 rokov 2 eurá, dôchodcovia 1 euro, deti do 10 rokov, držitelia ZŤP preukazov a bývalí plochodrážni pretekári zadarmo. Príďte v nedeľu 16. septembra povzbudiť slovenských plochodrážnikov v súbojoch so zahraničnou konkurenciou. Preteky začínajú o 15.00 hodine.

07.09.2018 12,30 hod. – oznam

Obec Hrabičov Vás pozýva na ZÁBAVU S PROGRESOM. Kedy? 29. september 2018.  O koľkej? Od 20:00 do 02:00 hod.  Kde? Kultúrny dom obce Hrabičov.  Vstupné? 20 € / osoba. Čo je v cene? Večera, káva, 1/2 l vína, zákusok. Kapacita hostí? 130 ľudí.  INFORMÁCIE K VSTUPENKÁM: Predpredaj vstupeniek trvá do 23.septembra 2018, poprípade do vyčerpania  voľných miest.  V prípade skupinky viacerých ľudí to treba nahlásiť pre potreby stravovania. V deň podujatia sa automaticky všetky rezervácie zrušia.  Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom emailu: obec@hrabicov.sk.   Úhrada za vstupenky:  1. Prevodom na účet: SK76 0900 0000 0000 7432 4497 (v poznámke je  potrebné uviesť: meno, priezvisko a adresu).   Pred úhradou si treba telefonicky overiť, či je ešte voľné miesto.   2. Osobne na obecnom úrade: Hrabičov č. 188, telefón: 045/686 61 20.                                        3. U starostu obce: Hrabičov č. 198, mobil: 0908 570 478.

06.09.2018    15,05 hod. – oznam

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 09.09.2018 /v nedeľu/ o 15,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Tatran Bzenica.

05.09.2018 16,30 hod. – oznam 

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že zajtra  06.09.2018 od 07,00 hod. do 16,00 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu z dôvodu rekonštrukcie obecného vodovodu. Bez vody budú domy od s.č. 17, 18, 28-33, 69, 370, 346, 435, 438,  preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

Mesto Žarnovica Vás srdečne pozýva na podujatie Dni mesta Žarnovica, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 8. septembra 2018. Počas oboch dní na Vás čaká pestrý a bohatý program do neskorých večerných hodín, určený pre všetky vekové kategórie. Súčasťou  podujatia bude aj tradičný Žarnovický jarmok. Počas oboch dní budú pred očami divákov vznikať kovové sochy s drevenými fragmentami s anjelskou tematikou a v sobotu 8.9. k sprievodnému programu bude patriť aj 4.ročník Tekvičiarskeho blšieho trhu, ktorý sa uskutoční na Mestskom trhovisku v čase od 7.30 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu!

28.08.2018  08,40 hod. – oznam

Je tu Melónové leto s TIPOSOM, vďaka ktorému môžete vyhrať v hre LOTO o 1 milión eur navyše. Hrajte LOTO, pretože teraz vám k Jackpotu v prvom ťahu alebo k 500 000 eurám v druhom ťahu pribalia ešte 1 milión eur naviac v letných Prémiových žrebovaniach. Stávky v hre LOTO môžete uzatvárať na ktoromkoľvek predajnom mieste po celom Slovensku, ale pozor – stánok TIPOS na vás čaká aj na leteckých dňoch na Sliači už túto sobotu 1. septembra. Hrajte aj na leteckých dňoch v stánku TIPOS hru LOTO a vyhrajte toto leto o 1 milión eur navyše.

ZŠ s MŠ Župkov Vám oznamuje, že dňa 13.09.2018 v čase od 7,30 -10,00 hod. sa uskutoční darovanie krvi v ZŠ      s MŠ v Župkove.

Riaditeľstvo Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici  oznamuje svojim žiakom, že otvorenie školského roka 2018/2019 sa začne v pondelok 3. septembra 2018 slávnostnou svätou omšou o 8.00 hod v Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici.

22.08.2018   13,05 hod. – oznam 

Obec Župkov pozýva všetky deti, mládež, ale aj rodičov na premietanie v prírode v amfiteátri KOLESO v Hornom Župkove na veľkoplošnom  plátne o rozmeroch 3×6 metrov.

Dňa 24. augusta t. j. v piatok od 20,00 hod sa premieta Kreslený film pre deti pod názvom „ Ferdinand “

Je to príbeh pacifistického mladého býčka Ferdinanda, ktorého otec bol zabitý v koride, a tento osud mal postihnúť aj hlavného hrdinu. Ten však ušiel z chovnej stanice a uchýlil sa na farme, kde sa oň starala Nina a jej otec Julio Tu sa z býčka stane mocný no mierumilovný býk, ktorý miluje kvety. Jedného dňa Nina odchádza do mesta na kvetinový festival, čo si Ferdinand nechcel nechať ujsť, no nemôže tam ísť. Napriek tomu sa tam dostane a spôsobí paniku.

Dňa 25. augusta t. j. v sobotu od 20,00 hod sa premieta Kreslený film pre deti pod názvom: „Coco“/KOKO/

Hlavný hrdina Migel sa túži stať uznávaným hudobníkom. V snahe dokázať svoj talent sa Migel súhrou neuveriteľných okolností ocitne v prekrásnej a farebnej ríši a spoločne s priateľmi sa vydá na strhujúcu cestu odhaliť skutočný príbeh svojej rodiny.            Všetci ste srdečne vítaní.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 26.08.2018 /v nedeľu/ o 16,00 hod. na futbalovom ihrisku v Horných Hámroch.  Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých so ŠK Slaská.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 29.08.2018 /v stredu/ o 16,00 hod. na futbalovom ihrisku v Horných Hámroch.  Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Družstevník Lovčica – Trubín.

21.08.2018   13,30 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že zajtra  22.08.2018 od 08,00 hod. do 10,00 hod. bude prerušená dodávka vody z obecného vodovodu z dôvodu rekonštrukcie obecného vodovodu.  Bez vody budú domy od s.č. 29 až 68, 390, 358, 464, 440, 363, 497 a novostavby RD p. Viciana a p. Bernáta, preto odporúčame  odberateľom vody z obecného vodovodu, aby si urobili dostatočnú zásobu vody.

20.08.2018    09,30 hod. – oznam 

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan  p. Anton Lipiansky  vo veku  77 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Antonom Lipianskym bude dňa 21.08.2018 v utorok o 16,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole  v  Horných Hámroch so svätou omšou.

Venujme mu  tichú spomienku

15.08.2018   8,00 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení spoločnosťou EUB Liptovský Mikuláš plánuje rekonštrukciu NN siete líniovej stavby  Horné Hámre Pajer do Oslanov. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky  začatie opätovného prerokovania územného konania.  Bližšie informácie ako aj verejná vyhláška oznámenia o začatí opätovného prerokovania územného konania sú vyvesené na informačných tabuliach v našej obci a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

13.08.2018  15,30 hod. – oznam 

Hostinec u Mátohy a Obec Horné Hámre Vás pozývajú na Kolkársky turnaj, ktorý sa bude konať v piatok 17.8.2018 o 17,00 hodine v Kolkárni v Horných Hámroch. Čakajú na Vás zaujímavé ceny.

08.08.2018  11,05 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt  bude Obecný úrad Horné Hámre otvorený dnes 09.08.2018 do 13,00 hod. a zajtra 10.08.2018 do 12,00 hod.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 12.08.2018 /v nedeľu/ o 16,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s OŠK Lutila.

24.07.2018  13,10 hod. – oznam 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň   27.07.2018  v piatok o 16.00 hod.  s nasledovným programom:          1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Schválenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ Horné Hámre  na volebné obdobie 2018 – 2022,  5. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Horné Hámre na volebné  obdobie 2018 – 2022,  6. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registra C-KN číslo 2988 v k. ú. obce Horné   Hámre za účelom výstavby rodinných domov, 7. Interpelácie poslancov, 8.  Interpelácie občanov, 9. Diskusia,  10. Záver.

Obec Horné Hámre a TJ  Klas Horné Hámre Vás všetkých pozývajú na 7. ročník Memoriálu Jána Jobba, ktorý sa uskutoční 28.07.2018 v sobotu na tunajšom futbalovom ihrisku. Program: o 13,00 hod. otvorenie memoriálu, od 13,30 – 14,20 hod. futbalový zápas prípraviek TJ Partizán Župkov, od 15,30 – 17,30 hod. prípravný futbalový zápas TJ Klas Horné Hámre a TJ Voznica, od 18,30  – 24,00 hod.  diskozábava s DJ  Martinom Hegedushom.  Na podujatí budú pripravené atrakcie pre deti a bude možnosť absolvovať vyhliadkové lety na lietadle dvojplošníku.  O občerstvenie bude postarané.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 26.07.2018 vo štvrtok  bude pošta v našej obci zatvorená  a 27.07.2018 v piatok bude pošta v našej obci otvorená od 13,00 – 14,30 hod. 

18.07.2018  09,05 hod.- oznam 

Telovýchovná jednota ELÁN Trnava, Sídlisko Linčianska organizuje 41. ročník  CYKLOTURISTICKEJ NON  STOP JAZDY TRNAVA – RYSY,  nad ktorou prebrala záštitu naša najúspešnejšia paraolympionička v streľbe a majsterka sveta p. Veronika Vadovičová.  Oznamujeme Vám, že účastníkov cykloturistickej nonstop jazdy Trnava – Rysy privítame v našej obci pri pomníku na Brode 19.07.2018 /štvrtok/ o 8,00 hod.

16.07.2018  15,05 hod. – oznam

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan  p. Jozef Cabánek  vo veku  89 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jozefom Cabánekom bude dňa 18.07.2018 v stredu o 15,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole  v  Horných Hámroch so svätou omšou.

Česť jeho pamiatke

13.07.2018   12,07  hod. – oznam

Po komunikácii so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Veolia, ktorá nám oznámila, že v hlavnom potrubí spoločnosti nastal pokles tlaku vody Vám oznamujeme, že pokles tlaku vody sa môže prejaviť aj v potrubí obecného vodovodu.

Oznamujeme občanom, aby do kontajnera na plasty vhadzovali stlačené plastové fľaše.

12.07.2018  11,35 hod. – oznam 

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela naša spoluobčianka  p. Helena Žňavová  vo veku  79 rokov.   Posledná rozlúčka so zosnulou p. Helenou  Žňavovou bude dňa 14.07.2018 v sobotu o 14,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole  v  Horných Hámroch so svätou omšou.

Česť jej pamiatke

11.07.2018 17,30 hod. – oznam 

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel p. Ján Demo manžel  rodáčky z Horných Hámrov p. Márie Demovej  rod. Majsniarovej.  Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jánom Demom bude dňa 13.07.2018 v piatok  o 14,30 hod.  v Dome smútku v  Horných Hámroch.

Česť jeho pamiatke

06.07.2018  12,20 hod. – oznam

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že od pondelka 09.07.2018 sa bude  v našej obci odpisovať spotreba vody za I. polrok 2018. Spotrebu vody bude odpisovať pracovník obecného úradu. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby pracovníkovi obecného úradu zabezpečili prístup k vodomerným šachtám.

04.07.2018  15,00 hod. – oznam

Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozýva na Večernú prehliadku múzea, ktorá sa uskutoční dňa 7. júla 2018 t.j. v sobotu s nasledovným programom: 18,00 – 22,00 hod.  prehliadka stálych expozícií a výstav „Zbohom vojna“ a „Reprodukcie slávnych obrazov“,   18,00 a 20,00 hod. komentovaná prehliadka výstavy „Zbohom vojna“, na ktorej návštevník uvidí predmety z vojnového frontu prvej svetovej vojny i zo zázemia, 19,00 hod.  prednáška PaedDr. Imricha Medveďa na tému: Brehy v I. svetovej vojne.  Vstupné: 1 €. Pracovníci múzea sa tešia na Vašu návštevu.

29.06.2018  09,10 hod.  – oznam

Obec Kľak Vás pozýva na podujatie Kľakovský kotlík, ktoré sa uskutoční 30.06.2018 od 13,00 hod. v športovom areáli obce Kľak. Organizátori pripravili na  sobotu podujatie, ktoré zaručuje zábavu, rôzne súťaže pre deti a dospelých, príjemne strávený čas pri dobrej hudbe. Varenie gulášov spríjemnia i ľudové piesne v podaní súboru Kľakovianka. Sprievodný program:   Vystúpenie  súboru Kľakovianka, Športové súťaže a súťaže zručnosti pre deti, hod bremenom – kyjakom, súťaž v pití piva, jazda zručnosti s fúrikom. Bližšie informácie a registrácia na tel. č. 045/6866100, 0903746298.

27.06.2018   13,05 hod. – oznamVedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 28.06.2018 vo štvrtok bude pošta v našej obci zatvorená.

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel náš spoluobčan Gejza Fusatý  z Kostivrchu  vo veku 88 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulým Gejzom Fusatým bude dňa 29.06.2018 v piatok  o 15,00 hod.  v Dome smútku v Novej Bani.

Česť jeho pamiatke

25.06.2018   09,15 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň   28.06.2018 t.j. vo štvrtok o 15.00 hod.  s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení,   4. VZN č.1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa do MŠ pre školský rok 2018/19, výške mesačného príspevku na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a školskej jedálni, 5. Záverečný účet obce za rok 2017,  a/ správa audítora,  b/ výročná správa obce za rok 2017,  c/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017, 6. Urbanistická štúdia IBV Horné Hámre lokalita Brod, 7. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,  8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2018,  9. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť o odpredaj parcely registra CKN č. 2988 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom využitia na výstavbu IBV na základe žiadosti Ing. Vladimíra Majsniara, bytom Horné Hámre č.99,  b/ vysporiadanie časti parcely registra EKN č.2154/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 na základe žiadosti Petra Valenta, bytom Horné Hámre č.319, časť Žarnovická Huta za účelom realizácie spevnených plôch a prístrešku,  10. Rôzne,  11. Žiadosti občanov,  12. Interpelácie poslancov,  13. Interpelácie občanov,  14.Diskusia, 15. Záver.

Obec Nevoľné a Banskobystrický samosprávny kraj Vás srdečne pozýva na majstrovstvá v kopaní jedenástok  JEDENÁSTKY 2018 šanca pre každého dňa 30.06.2018 v sobotu o 10,00 hod. na futbalovom ihrisku Nevoľné. Prihlášky: Obecný úrad Nevoľné, 967 01 Kremnica, č.t. 045/6743 050, e-mail: starosta@nevolne.sk, v prihláške je nutné uviesť : meno, priezvisko, adresu, vek. Prihlásiť sa je možné aj v deň konania súťaže. Kategórie: deti, dorast, ženy a  muži.  Štartovné: od 2 – 5 eur, Súťaží sa o hodnotné a zaujímavé ceny, obed Vám spríjemní mladá kapela VIRVAR.

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, vo vestibule kultúrneho domu v Horných Hámroch a na celom území Slovenska.  Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015. Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.  Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných  látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

22.06.2018  08,50 hod. – oznam 

Z dôvodu neúčasti – ospravedlnenia sa väčšiny poslancov OZ Vám oznamujeme, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré malo byť dnes 22.06.2018 sa konať nebude.

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina Vám oznamuje, že dnes 22.06.2018 a cez víkend 23. a 24. 06. 2018 bude v našej obci a miestnych častiach obce externý pracovník Stredoslovenskej distribučnej a.s. p. Volčko odpisovať stavy spotreby elektriny.

21.06.2018  07,50 hod.- oznam

Obec Ostrý Grúň a Pohronské osvetové stredisko Vás pozývajú na 14. ročník Majstrovstiev v kosení ručnou kosou dňa 23.06.2018 v sobotu. Program: od 09,00 – 09,30 hod. otvorenie súťaže, úvodný program, od 09,30 – 11,45 hod. súťažné kosenie, od 11,45 hod. – 12,30 hod. pásmo folklórnych súborov Hronka, Grúnčanka, Vtáčnik, 12,30 – 13,30 hod. – Senzi Senzus, od 13,45 – 14,45 hod. Palo Viglaš,  od 15,00 – 16,30 hod. ARCON, atrakcie pre deti, jazdenie na koni, tvorivé dielne, tradiční remeselníci.

Oznamujeme občanom, že dnes 21.06.2018 bude Obecný úrad Horné Hámre zatvorený.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  22.06.2018 v  piatok o 15,00 hod.  s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Záverečný účet obce za rok 2017, a/správa audítora, b/výročná správa obce za rok 2017, c/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017,  5. Urbanistická štúdia IBV Horné Hámre lokalita Brod,   6. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, 7. Rekonštrukcia MK v roku 2018,  8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce: a/  žiadosť o odpredaj parcely registra CKN č. 2988 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411 za účelom využitia na výstavbu IBV na základe žiadosti Ing. Vladimíra Majsniara bytom Horné Hámre č 99, b/ vysporiadanie časti parcely registra EKN č. 2154/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č. 1304 na základe žiadosti Petra Valenta bytom Horné Hámre č. 319 za účelom realizácie spevnených plôch a prístrešku, 7. Rôzne,  8. Žiadosti občanov, 9. Interpelácie poslancov, 10. Interpelácie občanov, 11. Diskusia, 12. Záver.

20.06.2018 13,50 hod. – oznam

Čistiareň peria zo Žiaru nad Hronom ponúka  čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujú, čím a likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny, vankúše a rôzne rozmery podľa vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sýpkovín a farebné angíny vysokej kvality.  V prípade záujmu zavolajte na telefónne číslo 0905267750, pracovníci čistiarne Vám prídu k Vám domov prevziať perie a dovezú Vám ho aj domov.

15.6.2018 14,30 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 17.06.2018 /v nedeľu/ o 17,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B.

14.06.2018  10,30 hod. – oznam

Dnes 14.06.2018 budú v našej obci navštevovať domácnosti pracovníci spoločnosti Slovakia Energy za účelom aktualizácie cien za elektrinu a zemný plyn. V prípade záujmu a pre rýchle vybavenie si pripravte vyúčtovacie faktúry za elektrinu a zemný plyn. Pracovníci sú označený služobným preukazom.

06.06.2018  15,30 hod. – oznam 

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel  náš  spoluobčan  p. Ján Pavlík z Kostivrchu  vo veku 88 rokov.    Posledná  rozlúčka  so  zosnulým  p.  Jánom  Pavlíkom  bude   08.06.2018   v piatok   o 15,00 hod.  v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch  so svätou omšou.

Česť jeho pamiatke.

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina oznamuje občanom, že dňa 13.06.2018 v stredu bude od 08,00 hod. – 14,30 hod. prerušená distribúcia elektrickej energie v časti obce Brod a to od s.č. 70 – 105, 352, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Dňa 08.03.2018 bol na Obci Horné Hámre doručený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : „11245 – Horné Hámre-Pajer, do Oslanov-Zah. 2xDTS a rek. NN siete“  navrhovateľom Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.   Obec Horné Hámre vydala dňa 31. mája 2018 formou verejnej vyhlášky „Rozhodnutie o prerušení územného  konania“ tejto líniovej stavby v katastrálnom území obce Horné Hámre, z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie: v úseku K – L /od existujúceho vedenia č. 378 až po existujúce NN vedenie/ sa nahradí  plánované vzdušné izolované vedenie za podzemné káblové VN vedenie v trase podľa situácie podanej na územné konanie.  Do projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavby, investícii a životného prostredia v pondelok, utorok, stredu od 8:00 do 15:00 hod. a v piatok od 8:00 do 13:30 hod.

29.05.2018  13,45 hod. – oznam 

Vážení motoristickí fanúšikovia, Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na ďalšie preteky na plochej dráhe, ktoré organizuje za podpory mesta Žarnovica a ďalších sponzorov, v nedeľu 3. júna 2018 so začiatkom o 15.00 hodine. Na žarnovickom ovále sa stretnú tímy Prahy, Pardubíc, Slaného a Žarnovice, aby si zmerali sily v rámci československej Extraligy. Na štart sa postavia najlepší jazdci z Čiech, ako Václav Milík, Josef Franc, Matěj Kús, Eduard Krčmář a ďalší doplnení o kvalitných pretekárov z Poľska, pričom chýbať by nemal ani aktuálny vicemajster sveta Patryk Dudek. Príďte v nedeľu 3. júna na žarnovický štadión povzbudiť našich plochodrážnikov v súbojoch s českou plochodrážnou špičkou.

28.05.2018  14,45 hod. – oznam

Vedúca predajne Potravín COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 30.05.2018 v stredu bude predajňa potravín otvorená do 9,00 hod. 

23.05.2018  14,20 hod. – oznam

Veterinárna lekárka MVDr. Maďarová oznamuje majiteľom psov v obci Horné Hámre, že povinná vakcinácia psov proti besnote bude vykonaná v piatok 25.05.2018 nasledovne:  o 17:00 hod. pri Bytovom dome s.č. 159,      o 17:30 hod. pri Obecnom úrade,  o 18:00 hod. na Brode. Poplatok za vakcináciu je 10 €.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 25.05.2018 v piatok  bude pošta v našej obci zatvorená.

22.05.2018  08,45 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že zamestnanec Slovenskej pošty bude dnes 22.05.2018 a zajtra 23.05.2018 odpisovať stavy plynu a žiada občanov, aby umožnili prístup k plynomerom.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 27.05.2018 /v nedeľu/ o 17,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých so ŠKF Kremnica.

16.05.2018 14,30 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 17.05.2018 vo štvrtok bude pošta v našej obci otvorená od 13,00 hod. – 14,30 hod.

PUB u RAKA v Žarnovickej Hute Vás pozýva v piatok 18.5.2018  od 19 – tej hodiny na koncert skupiny ROCKOVANKA. Na koncerte odznejú najväčšie hity skupín Tublatanka, Kabát a iných metalových skupín. Tešiť sa môžete aj na kotlíkový guláš, výbornú grilovačku  a dobré pivko. Všetci ste srdečne vítaní.

Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozýva na medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií 2018, ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2018 tj sobota v čase od 18,00 – 22,00 s nasledovným programom: 18,00 sa predstaví literárno-dramatický odbor ZUŠ Nová Baňa s divadielkom “Dubkáčik a Budkáčik, priatelia, verní bratia. 20,00 prednáška s prezentáciou “Reštaurovanie mestskej knihy z polovice 18. storočia” Mgr. Radovan Blaho. Počas celého večera prehliadka stálych expozícií a aktuálnych výstav “Staré techniky v novej dobe” a “A017″. Iba tento večer bude vystavený originál Mestskej knihy z 18. storočia. Nielen pre deti je pripravené maľovanie na tvár. Vstupné: 1€/osoba. Pracovníci Pohronského múzea sa tešia na Vašu návštevu.

Vážení motoristickí fanúšikovia, Speedway Club Žarnovica si Vás dovoľuje pozvať na jedno z najkvalitnejších podujatí v histórii žarnovickej plochej dráhy. V sobotu 19. mája organizuje Grand Prix kvalifikáciu, ktorej sa zúčastní svetová plochodrážna špička z jedenástich krajín. O tri postupové miesta zvedú súboje jazdci z Dánska, Švédska, USA, Poľska, Lotyšska, Maďarska, Ruska, Slovinska, Chorvátska, Českej republiky a Slovenska. Na štarte sa predstavia svetoví a európski šampióni, bývalí aj súčasní účastníci Grand Prix. Podujatie je organizované vďaka podpore Mesta Žarnovica, Banskobystrického samosprávneho kraja, Slovenskej motocyklovej federácie a ďalších niekoľko desiatok sponzorov, no bez akejkoľvek podpory zo strany štátu. Preteky sa začínajú v sobotu 19. mája o 15.00 hodine. Organizátori sa tešia na Vašu účasť. Viac informácií na stránke www.plochadraha.sk

14.05.2018 07,50 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa uskutoční zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za  papierové výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Kartóny neberú.  Zber papiera sa uskutoční  17.05.2018 /vo štvrtok/:  Pri bytovom dome s.č. 159 – bývalej pošte:  15,15 hod.  – 16,15 hod., pri Obecnom úrade:   16,20 hod. – 16,35 hod., na Brode:   16,40 hod. -16,50 hod.

Vážení vlastníci/ držitelia psov, v poslednom období sa čoraz častejšie stáva, že sa po obci Horné Hámre voľne pohybujú psy. Podľa § 7 ods.1 písm. f/ zák. č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený priestupok môže obec uložiť  pokutu do 165,-eur. Obec tiež môže dať podnet na preskúmanie takýchto situácií príslušným orgánom veterinárnej správy. Podľa § 22 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiadúceho rozmnožovania. Ak tak neurobí dopúšťa sa tým priestupku podľa § 48 ods. 3 písm. h/ zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Za uvedený priestupok môže orgán veterinárnej správy uložiť pokutu od 400 do 1000,- eur fyzickej osobe a od 2500 do 40 000,- eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe. V záujme predchádzania prípadných útokov voľne pohybujúcich sa psov Vás žiadame dodržiavať zák. č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Mesto Nová Baňa Vás pozýva na koncert hudobnej skupiny Heligonica s hosťom programu Igorom Moškom. Podujatie sa uskutoční v Kine Vatra Nová Baňa dňa 23. mája 2018 o 18:00 hod. Vstupné 7 EUR, vstupenky si môžete zakúpiť v Informačnom centre Mesta Nová Baňa.

Mesto Žarnovica v spolupráci s organizáciou IUVENTA- slovenský inštitút mládeže pozýva mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov v oblasti práce s mládežou, zástupcov samospráv z okolia Žarnovice a všetkých, ktorí majú záujem spraviť niečo pre seba, či svojich priateľov na Informačný deň o príležitostiach a možnostiach podpory práce s mládežou. Informačné stretnutie sa bude konať v utorok 22. mája o 15.00 hod. v priestoroch sály Kultúrneho domu v Žarnovici.  Všetci ste srdečne vítaní!

Očná optika ANPEK z Banskej Bystrice Vám oznamuje, že v stredu 16. 05. 2018   v čase od  11,00 – 11,40 hod.
sa uskutoční v  priestoroch vestibulu kultúrneho domu v Horných Hámroch meranie zrakovej ostrosti zdarma.  Za výhodné ceny Vám  vymenia sklá do vlastného rámu, alebo vyhotovia nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare, doneste si ich so sebou pre porovnanie. Hotové okuliare Vám prinesú naspäť  do obce.

11.05.2018  13,30 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 15.05.2018 v utorok bude pošta v našej obci zatvorená.

09.05.2018 16,50 hod. – oznam

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 13.05.2018 /v nedeľu/ o 16,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých so ŠK Slaská.

04.05.2018  12,50 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že v rámci jarného upratovania je umiestnený veľkokapacitný kontajner  v blízkosti Obecného úradu. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali elektroodpad, nebezpečný odpad, pneumatiky a separované zložky komunálneho odpadu.

Oznamujeme Vám, že bol nájdený zväzok kľúčov v ktorom sú aj kľúče od motorového vozidla, majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na  Obecnom úrade v Horných Hámroch.

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení spoločnosťou EUB Liptovský Mikuláš plánuje rekonštrukciu NN siete líniovej stavby  Horné Hámre Pajer do Oslanov. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že vydal na stavbu rekonštrukcie NN siete rozhodnutie o umiestnení stavby.

Bližšie informácie o rozhodnutí o umiestnení stavby a rekonštrukcii NN siete  11245 – Horné Hámre Pajer, do Oslanov -Zah. 2xDTS sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  Obecnom úrade Horné Hámre.

30.04.2018  14,50 hod. – oznam 

Oznamujeme Vám, že v stredu 02.05.2018 sa uskutoční zber separovaných zložiek komunálneho odpadu aj zvoz komunálneho odpadu z kukanádob.

24.04.2018   08,05 hod. – oznam

Oznamujeme občanom že do 30.04.2018 môžu venovať 2% dane TJ Klas Horné Hámre, MŠ Horné Hámre, DHZ Horné Hámre. Tlačivo vyhlásenie na 2% je zverejnené na stránke obce Horné Hámre, alebo k dispozícii je aj na Obecnom úrade Horné Hámre.

Región GRON Vás pozýva na Jarnú turistiku do Hrabičova ku kaplnke u Smelákov spojenú s čistením okolia v sobotu 28. apríla. Zraz je o 09.00 hod. pri cintoríne v Horných Hámroch. V prípade záujmu môžete po ceste vyzbierať drobný odpad a odovzdať ho na križovatke u Smelákov (prineste si rukavice a vrece alebo nás kontaktujte na tel. č. 0911 961 699). Pre účastníkov bude pri kaplnke u Smelákov cca o 12:00 hod pripravené drobné očerstvenie. Záujemcovia môžu pokračovať pešou trasou na Ranč Blanc Ostrý Grúň na podujatie Zlatý Pstruh.  Viac informácií nájdete na www.regiongron.sk.   Pridajte sa k nám a pomôžte svojmu okoliu!

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 29.04.2018 /v nedeľu/ o 16,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ Sokol Repište.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 27.04.2018 v piatok bude pošta v našej obci                          z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Hematologicko-transfúziologické  oddelenie Nemocnica Svet zdravia v Žiari nad Hronom oznamuje občanom, že každý pracovný utorok od 06,00 – 09,00 hod. môžu darovať krv v Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom.

18.04.2018   11,00 hod. – oznam 

Ranč Blanc Ostrý Grúň  Vás pozýva na Rybárske preteky  V. ročník prívlačového preteku dňa 28.04.2018. Program:  o 8,00 hod. príchod, prezentácia, o 9,00 hod. ukážky lovu na prívlač, o 10,00 hod. pretek detí, o 11,00 hod. vyhodnotenie preteku detí, o 12,00 hod. losovanie preteku dospelých, o 13,00 hod. pretek dospelých 1. kolo, 14,00 hod. pretek dospelých 2. kolo, 15,30 hod. vyhlásenie výsledkov. Počas celej akcie: pečené a údené pstruhy, občerstvenie, jazdenie na koni, predaj živých rýb. Propozície: 0905643010, www.skiblanc.sk

16.04.2018 14,05 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  20.04.2018 v  piatok o 15,00 hod.  s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení č.1- 8/2018,  4. Žiadosť o dotáciu pre záujmové vzdelávanie ZŠ s MŠ Župkov na rok 2018, 5. Správa komisie na ochranu verejného záujmu,  6. Správa hlavnej kontrolórky obce,                7. Čerpanie a úprava rozpočtu obce k 31.03.2018,  8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce: a/  žiadosť Pavla Hlaváča, bytom M.R.Štefánika 456/38, Žiar nad Hronom o zriadenie vjazdu  na parcelu registra CKN č. 553  k novostavbe  rodinného domu  na parcele registra   EKN č. 2083/2 na LV č.1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre, b/ žiadosť Miloša Tadiana, bytom Horné Hámre č. 1 o odkúpenie parciel EKN č.193/2 o výmere 270 m2 a EKN č.2077/1 o výmere 1558 m2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 na poľnohospodárske účely, vjazdu k novostavbe rodinného domu na parcele registra   EKN č. 2083/2 na LV  č.1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre  c/  žiadosť Jozefa Zimermana, bytom Horné Hámre č.29  o odkúpenie parcely EKN č. 2090/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv, d/  žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie  novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv, 9. Rôzne, 10. Žiadosti občanov, 11. Interpelácie poslancov, 12. Interpelácie občanov, 13. Diskusia, 14. Záver.

Zveropark prijme animátorov na sprevádzanie detí zo škôl. Pozícia je  vhodná pre študentov, fyzicky zdatných dôchodcov aj mamičky na materskej dovolenke.  Ďalšie informácie na telefónnom čísle: 0911 476 168, alebo osobne priamo vo Zveroparku.

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 19.04.2018 vo štvrtok bude pošta v našej obci zatvorená.

11.04.2018 16,45 hod. – oznam 

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 15.04.2018 /v nedeľu/ o 15,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ INTER Horná Ves.

09.04.2018  08,10 hod. – oznam 

Firma JUKKA bude predávať   v pondelok 16.apríla 2018  v čase  13.00 – 13.30 hodín  pred Obecným úradom    v obci Horné Hámre    nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. Viacej informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach.

04.04.2018  12,45 hod. – oznam

Dňa 08.03.2018 bol na Obci Horné Hámre doručený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : „11245 – Horné Hámre-Pajer, do Oslanov-Zah. 2xDTS a rek. NN siete“  navrhovateľom Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.   Obec Horné Hámre vydalo dňa 28. marca 2018 formou verejnej vyhlášky „Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“  tejto líniovej stavby v katastrálnom území obce Horné Hámre a nariaďuje na deň 19. apríla 2018 o 9:00 hod. ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, so stretnutím pozvaných v kancelárii starostu Obce Horné – Hámre. Do projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavby, investícii a životného prostredia v pondelok, utorok, stredu od 8:00 do 15:00 hod. a v piatok od 8:00 do 13:30 hod.

Záhradkárstvo a chovateľstvo vo dvore v Žarnovici Vás pozýva na nákup ovocných stromov ako sú jablone, hrušky a iné, taktiež ponúkajú široký výber ovocných kríkov drobného ovocia za výhodné ceny v dobrej kvalite. Ďalej ponúkajú sadbové zemiaky v 5 kg a 25 kg balení, sadenice jahôd a množstvo ďalšieho sortimentu pre záhradkárov.

Speedway Club Žarnovica Vás pozýva na prvé plochodrážne podujatie sezóny 2018. V nedeľu 8. apríla organizuje v spolupráci s Mestom Žarnovica a za podpory ďalších sponzorov, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Štartovná listina obsahuje rekordných 25 pretekárov zo štrnástich krajín. Čaká na nás 25 jázd s vyvrcholením vo finále, kde sa stretne šestica najlepších v boji o titul. Slovenskí pretekári budú mať za súperov kvalitných jazdcov z Argentíny, Poľska, Dánska, Fínska, Ruska, Ukrajiny, Rakúska, Maďarska, Nemecka, Bulharska, Lotyšska, Slovinska a Českej republiky. Príďte v nedeľu 8. apríla na žarnovický štadión povzbudiť domácich pretekárov. Začiatok pretekov je naplánovaný  na 15.00 hodinu.

28.03.2018  17,05 hod. – oznam

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel Pavel Izák  zo Žarnovice vo veku 77 rokov.  Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Izákom bude dňa 31.03.2018 v sobotu o 14,00 hod.  v Dome smútku v Žarnovici.

Česť jeho pamiatke

27.03.2018  08,10 hod. – oznam

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 01.04.2018 /v nedeľu/ o 15,30 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ PS Hliník nad Hronom.

Zápis do 1. ročníka Základnej školy  Andreja  Kmeťa v Žarnovici  pre šk. rok 2018/2019  sa bude konať  03.04.2018 (v utorok) od 10.00 hod. do 17.00 hod.  Zápisu podliehajú deti, ktoré do 31. 08. 2018 dovŕšia vek 6 rokov.  Na zápis je potrebné priniesť:  rodný list dieťaťa,  občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

Tešíme sa na nových prváčikov.

Oznamujeme Vám, že dňa 29.03.2018 vo štvrtok bude Obecný úrad v Horných Hámroch otvorený do 12,00 hod.

Obec Hrabičov Vás pozýva na 7. ročník Veľkonočného behu, ktorý sa bude konať 01.04.2018. Trasa behu bude od OcÚ po časť obce Hríbovci a späť. Dĺžka trasy 5 km muži – ženy, 1 km ženy – muži – žiaci, 100 m deti do 6 rokov. Prezentácia je o 13,30 hod. a štart o 14,00 hod.  Prihlásiť sa môžete v deň konania podujatia  01.04.2018 pri prezentácii, prípadne u p. Dušana Beňa na tel. č. 0903 376 602.

26.03.2018  08,00 hod. – oznam 

Firma JUKKA bude 03.04.2018 v utorok v čase od 13,00 – 14,00 hod. predávať pred Obecným úradom                    v Horných Hámroch  nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové a kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. Viac informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach.

22.03.2018  14,30 hod. – oznam

Dobrovoľný hasičský zbor v Horných Hámroch pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 24.03.2018 v sobotu o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Horných Hámroch.  O občerstvenie bude postarané.

Základná škola s materskou školou v Župkove pozýva budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka základnej školy, ktorý bude 05.04.2018 o 8,00 hod. v budove školy.  So sebou je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a 3,50 eur za prvú knihu /nie je povinná/.  Tešia sa na Vás.

19.03.2018   07,35 hod. – oznam 

Smútočný oznam – So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD  rodák  z Ostrého Grúňa vo veku nedožitých 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 19.03.2018 o 14,30 hod.  v Kostole povýšenia Svätého kríža v Ostrom Grúni so sv. omšou.  Nech odpočíva v pokoji….

14.03.2018   15,40 hod. – oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 15.03.2018  /vo štvrtok/ v čase od 10,30 – 13,00 hod. bude Obecný úrad                v Horných Hámroch z prevádzkových dôvodov zatvorený.

09.03.2018  12,35 hod. – oznam 

ZŠ s MŠ Župkov Vám oznamuje, že dňa 15.03.2018 v čase od 7,30 -10,00 hod. sa uskutoční darovanie krvi.

Vedúca Pošty  v Horných Hámroch Vám oznamuje, že dňa 13.03.2018 bude z prevádzkových dôvodov pošta zatvorená.

Zveropark prijme animátorov na sprevádzanie detí zo škôl. Ďalej prijmeme pracovníčky do bufetu a pracovníka na grilovanie rýb. Všetky pracovné pozície sú vhodné aj pre fyzicky zdatných dôchodcov. Ďalšie informácie na telefónnom čísle: 0911 476 168, alebo osobne priamo vo Zveroparku.

06.03.2018  10,35 hod. – oznam 

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.  Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a tiež vo vestibule kultúrneho domu Horné Hámre.  Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.  Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Smútočný oznam 

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela  naša spoluobčianka  p. Mária Rajnohová vo veku 54 rokov.    Posledná  rozlúčka  so  zosnulou  p.  Máriou  Rajnohovou  bude   06.03.2018   v utorok  o 15,00 hod.                            v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch  so svätou omšou.

Česť jej pamiatke.

Oznamujeme Vám, že zajtra 06.03.2018 sa uskutoční zber separovaných zložiek komunálneho odpadu. Zároveň Vám oznamujeme, že pracovníci MsPS ZC už nebudú vrecia s obsahom separovaných zložiek vysýpať, ale zoberú vrecia aj so separovaným odpadom, preto Vám boli vrecia na separované zložky KO na ďalšie mesiace doručené do Vašich domácností. V prípade, že Vám vrecia nebudú postačovať, môžete si prísť vrecia prevziať na tunajší obecný úrad.

Stredoslovenská energetika Distribúcia je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území našej obce, zároveň je zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Považujú za dôležité upozorniť, že podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať   ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. SSE chce touto cestou požiadať občanov vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní  a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú  bezpečnosť a prevádzku el. vedení. Drevná hmota, ktorá zostane po pilčíckych prácach patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené ešte v mesiaci  marec 2018. V prípade Vašich otázok kontaktujte zodpovednú osobu za SSE p. Ivana Horvátha tel. číslo 0905461879.

27.02.2018  10,30 hod. – oznam 

Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Vás srdečne pozýva na koncert Hodrušanka ženám, ktorý bude v nedeľu 4. marca 2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici. Hosťom programu budú žiaci ZUŠ Žarnovica. Vstupné sú 4,- € a predpredaj vstupeniek je  v Mestskej knižnici v Žarnovici (č. t. 045 321 24 20).

Dňa 28.02.2018  príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak, dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom v čase od 13,00 -14,00 hod., v prípade záujmu aj dlhšie.

Stredoslovenská energetika Distribúcia je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území našej obce, zároveň je zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Považujú za dôležité upozorniť, že podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať   ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. SSE chce touto cestou požiadať občanov vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní  a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú  bezpečnosť a prevádzku el. vedení. Drevná hmota, ktorá zostane po pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené ešte v mesiaci  marec 2018. V prípade Vašich otázok kontaktujte zodpovednú osobu za SSE p. Ivana Horvátha tel. číslo 0905461879.

21.02.2018  09,30 hod. – oznam

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch dňa   23.02.2018  piatok  o 15.00 hod.   s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva,  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu,            3. Kontrola plnenia uznesení za rok 2017, 4. Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za rok 2017, 5. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce, 6. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/  žiadosť Jozefa Zimermana, bytom Horné Hámre č.29  o odkúpenie parcely EKN č. 2090/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,  b/ žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie  novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,  7.Rôzne, 8.Interpelácie poslancov, 9.Interpelácie občanov, 10. Diskusia, 11. Záver.

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská energetika distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  plánuje v miestnej časti obce Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci  realizovať “Rekonštrukciu NN siete”. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že stavebné povolenie na stavbu rekonštrukcia NN siete je právoplatné.

Bližšie informácie o stavebnom povolení a rekonštrukcii NN siete  sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

07.02.2018  11,00 hod.- oznam

Obec Malá Lehota a cech slovenských gajdošov, Vás srdečne pozývajú na 31. ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb.  V piatok 09teho februára 2018 začne fašiangovou pochôdzkou po obci a a predajom zabíjačkových špecialít.  Pokračovať bude Jarmokom pred Obecným úradom a o 16tej hodine bude vyhodnotenie súťaže o najlepšiu huspeninu.  Galaprogram s názvom: ,, IDE GAJDOŠ DO DEDINY…“ začne o 18tej hodine v dome kultúry v Malej Lehote, kde sa predvedie 150 účinkujúcich z 12 krajín.  O 21,00 hod. začne tradičná Fašiangová zábava. Do tanca bude hrať hudobná skupina AMADEO.  Podrobný program je zverejnený na webovej stránke obce Malá Lehota.  Srdečne Vás všetkých pozývajú.

01.02.2018  15,30 hod. – oznam

Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina a obec Hrabičov Vás všetkých pozývajú v sobotu 03.02.2018 o 13,00 hod. do kultúrneho domu v Hrabičove na zabíjačkové výrobky. O zábavu sa postará hudobná skupina Ranč. Tešia sa na Vás.

24.01.2018  14,20 hod. – oznam 

Vedúca Pošty v našej obci Vám oznamuje, že v piatok  26.01.2018 bude pošta z prevádzkových príčin /školenia/ zatvorená.  

15.01.2018 12,45 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v našej obci Vám oznamuje, že od 16.01.2018 /utorok/  do 19.01.2018 /piatok/ bude predajňa potravín otvorená od 07,00- 12,00 hod. a od 14,00 – 16,30 hod. 

ZŠ s MŠ v Župkove Vás pozýva na 9. ročník Behu mieru na trase Kľak – Horné Hámre Brod, ktorý sa uskutoční 19.01.2018. Začiatok behu bude o 13,00 hod. od kultúrneho domu v Kľaku. Zraz účastníkov o 12,30 hod. pri ZŠ a MŠ Župkov, odkiaľ sa pôjde spoločným autobusom do Kľaku. Po behu bude v školskej jedálni podávané občerstvenie. Tešia sa na Vašu účasť.

Mesto Žarnovica Vás pozýva na koncert ľudovej hudby Šarišanci v nedeľu 21. januára 2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici. Vstupenky v hodnote 8,00 €  je možné zakúpiť si v predpredaji v Mestskej knižnici v Kultúrnom dome v Žarnovici. V prípade potreby si môžete vstupenky rezervovať na tel. čísle: 045/321 24 20 , alebo si ich zakúpiť priamo v deň koncertu od 15.00 hod. vo vestibule Kultúrneho domu. Tešia sa na Vás!

Vedúca Pošty v našej obci Vám oznamuje, že zajtra 16.01.2018 bude pošta otvorená do 11,00 hod.  

11.01.2018 10,15 hod. – oznam 

Obec Hrabičov Vás pozýva na benefičný koncert  14.1.2018 v nedeľu o 11,30 hod.  do kultúrneho domu              v Hrabičove. Účinkujú: Martina Polievková, Eleonóra Kovalíková, Katarína Šotnárová, Barbora Hlinková, Dávid Kúdelka, Boris Kodak, spevácky súbor Rozmajrín, Klavír: Eva Hajnovičová – Balagová.  Vstupné dobrovoľné. Tešia sa na Vašu účasť.

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že predajňa potravín bude dnes 11.01.2018 a zajtra 12.01.2018 zo zdravotných dôvodov otvorená do 12,00 hod. 

21.12.2017 11,45 hod. – oznam

Mestský podnik služieb Žarnovica Vám oznamuje, že zvoz odpadu z kukanádob sa uskutoční 28.12.2017 vo štvrtok a zber separovaných zložiek komunálneho odpadu sa uskutoční v utorok 02.01.2018.

18.12.2017   11,40 hod. – oznam 

Opravár šijacích strojov, všetkých druhov starých aj nových oznamuje, kto má záujem o opravu šijacieho stroja, nech zavolá na tel. číslo 0904 582 151 alebo príde pred Obecný úrad, kde sa opravár zdrží približne hodinu. Oprava sa vykoná   po dohode v dome majiteľa. Dôchodcovia majú zľavu.

14.12.2017    11,40 hod. – oznam

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch oznamuje občanom, že zajtra ráno 15.12.2017 budú do predajne dovezené živé kapre na vianočné sviatky, zároveň Vám vedúca predajne  oznamuje, že je potrebné si ich prísť zajtra ráno prevziať.

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  15.12.2017  t.j. piatok  o 15.00 hod.   s nasledovným programom:  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu, 3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Komisia na ochranu verejného záujmu, 5. Inventarizácia majetku obce Horné Hámre,  6. VZN č.1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom v obci Horné Hámre, 7. VZN č.2/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018, 8. VZN č.3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018, 9. Čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2017 a úprava rozpočtu, 10. Žiadosti o dotácie TJ Klas Horné Hámre a  DHZ Horné Hámre na rok 2018, 11. Rozpočet obce na roky 2018-2020, 12. Plán rokovaní OZ Horné Hámre na rok 2018, 13.  Správa o finančnej kontrole za IV.štvrťrok 2017, 14. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2018, 15. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce : a/ žiadosť podielových vlastníkov súkromného gravitačného vodovodu Drienčie, Horné dvory, Majer, Horný Pajer o zriadenie vecného bremena v súvislosti s uložením rozvodného potrubia na parcelách č.4085/2,4234, 4329, 4175, 3768,4206,4188 vo vlastníctve obce Horné Hámre,  b/žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv, 16. Žiadosti občanov, 17. Rôzne, 18. Interpelácie poslancov, 19. Interpelácie občanov, 20. Diskusia, 21. Záver.

Obec Župkov Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy v sobotu 16.12.2017 od 12,00 hod. -19,00 hod. s nasledovným programom: o 12,00 hod. otvorenie trhov, o 15,00 hod. zaznejú vianočné koledy v podaní detí zo ZŠ s MŠ Župkov, o 16,00 hod. v živom betleheme vystúpia deti zo ZŠ Župkov. Pochutnáte si na kotlíkovej kapustnici, pečených klobásach a jaterniciach, lokšoch a langošoch. Zahreje Vás vianočný punč, varené víno a medovina. Zakúpiť si môžete domáce koláčiky, opekance, med, orechy, pečený čaj, medovníky, oblátky a iné dobroty.

07.12.2017   09,00 hod. – oznam 

Obec Kľak Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy  dňa 09.12.2017 v sobotu s nasledovným programom:                    o 14,00 hod. otvorenie vianočných trhov, vystúpenie súboru Klakovianka, vianočný program detí zo ZŠ s MŠ Župkov,  o 16,30 hod. príchod Mikuláša, zakúpiť si môžete: med, medovníčky, oblátky, opekance, pečený čaj, rezbárske výrobky z dreva, rôzne textilné a ozdobné výrobky, sladkosti, kozmetiku a mnoho ďalších výrobkov, pochutnať si môžete na: kapustnici, varenom víne, vianočnom punči, pečenej klobáse, pre šoférov: nealko punč, čaj. Príďte sa v tento predvianočný čas so svojimi blízkymi trochu vianočne  naladiť. Tešia sa na Vás.

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrela  naša spoluobčianka  p. Mária Búryová  zo  s.č.  7 vo veku nedožitých 92  rokov.     Posledná  rozlúčka  so  zosnulou  p.  Máriou  Búryovou  bude   09.12.2017   v sobotu            o 13,00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Horných Hámroch  so svätou omšou.

Česť jej pamiatke.

05.12.2017  15,20 hod. – oznam

Vedúca Pošty v Horných Hámroch Vám oznamuje, že 07.12.2017 /vo štvrtok/ bude pošta z prevádzkových príčin  /školenia/ otvorená od 08,00 – 11,00 hod. 

Okresný úrad Žarnovica odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že  obstarávateľ strategického dokumentu Mesto Žarnovica Mestský úrad Žarnovica predložil Okresnému úradu v Žarnovici odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene  strategického dokumentu v rozsahu: Aktualizácie č. 1 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020. Oznámenie strategického dokumentu je zverejnené na webovej stránke MŽP http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/aktualizacia-c-1-programu-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-zarnovica a na informačnej tabuli pri Obecnom úrade. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská k oznámeniu na mailovú adresu tatiana.herchlova@minv.sk alebo  na adresu Okresný úrad Žarnovica odbor starostlivosti o ŽP, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie  je možné vykonať konzultácie na Okresnom úrade v Žarnovici odbore starostlivosti o životné prostredie Bystrická 53 v pracovných dňoch a úradných hodinách, taktiež je možné nahliadnuť do dokumentu a urobiť si z neho  výpisy alebo na vlastné náklady  kópie.

Očná optika ANPEK z Banskej Bystrice Vám oznamuje, že zajtra 06.12.2017 v čase od 12,00 -12,30 hod. sa uskutoční  v priestoroch vestibulu  kultúrneho domu meranie zrakovej ostrosti zdarma. Klienti si môžu dať podľa potreby vymeniť sklá do vlastného rámu alebo im vyhotovia nové dioptrické okuliare za výhodné  ceny. Ak nosíte okuliare prineste si ich pre porovnanie. Hotové okuliare Vám prinesú naspäť do obce.

28.11.2017 11,30 hod. – oznam 

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch Vám  oznamuje, že zajtra 29.11.2017 bude predajňa z dôvodu inventúry zatvorená.

22.11.2017  15,30 hod. – oznam 

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica a mesto Žarnovica Vás pozývajú na nahliadnutie do zákulisia politiky Vladimíra Mečiara. V piatok 24.11. 2017 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici budeme premietať film Terezy Nvotovej o jeho pôsobení v politike. Na všetkých sa tešíme.

Očná optika ANPEK z Banskej Bystrice Vám oznamuje, že v  piatok 24.11.2017 v čase od 10.00-10.45 hod. sa v našej obci uskutoční meranie zrakovej ostrosti ZDARMA, v priestoroch vestibulu kultúrneho domu Horné Hámre. Môžete si dať vymeniť sklá do vlastného rámu, prípadne dať vyhotoviť nové dioptrické okuliare. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou. Hotové dioptrické okuliare Vám prinesú do obce osobne.

09.11.2017  07,30 hod. – oznam

Oznamujeme Vám, že 17.11.2017 /v piatok/ sa uskutoční zber nebezpečného odpadu o 8,00 hod. – zberné miesto pred Obecným úradom Horné Hámre. Občania miestnych častí Žarnovická Huta, Majer, Pajer, Kostivrch, Kajlovka, Lipie ako aj z iných miestnych častí obce Horné Hámre môžu nebezpečný odpad zhromaždiť počas týždňa v zbernom dvore oproti obecnému úradu /za bránou/ počas pracovnej doby. Občania, ktorí nemajú možnosť doviesť odpad na určené miesto, je potrebné nahlásiť svoje údaje na Obecný úrad v Horných Hámroch do 16.11.2017 /t.j. štvrtok/.  Zbierajú sa tieto druhy odpadov: všetky druhy elektroodpadov – veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svietidlá, žiarovky, žiarivky, neónky, elektrické náradie, elektronické hračky, meracie prístroje, batérie a akumulátory, automobilové, olovené batérie, nikel – kadmiové, ortuťové, alkalické, malé batérie, jedlé oleje na vyprážanie a varenie v uzavretých obaloch, železné a neželezné kovy meď, zinok, nikel, olovo, cín, bronz, nerez, hliník, mosadz, prázdne a použité tonery, odpadové káble.  Iné druhy odpadov ako sú vyššie uvedené neberú.

07.11.2017  12,30 hod. – oznam 

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku /seniorov/, polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nereagovali na rôzne telefonáty, kde sa osoby predstavujú v telefóne ako ich príbuzní alebo známi /najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a pod./ a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď  tvrdia, že ich posiela ich príbuzný. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.

06.11.2017  13,30 hod. – oznam

Personálna agentúra INDEX NOSLUŠ ponúka prácu vo výrobnom závode pre mužov aj ženy. Miesto práce je Zlaté Moravce, doprava z Obce Horné Hámre  je zabezpečená. Príďte sa informovať o podmienkach práce, mzde a doprave v stredu 8. novembra medzi 14:45 a 15:15 hod. pred  Obecný úrad Horné Hámre, kde na vás budú čakať pracovníci z INDEX NOSLUŠ.

26.10.2017  12,05 hod. – oznam

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 04.11.2017 v sobotu v kultúrnom dome v Horných Hámroch oznamujeme občanom, ktorí  zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku na Obecnom úrade Horné Hámre.

Vedúca predajne COOP Jednoty v Horných Hámroch oznamuje občanom, že do 15.11.2017 zapisuje v predajni živé kapre na vianočné sviatky.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom  z dôvodu podozrenia na výskyt nákazy moru včelieho plodu na včelstvách v katastri obce Horné Hámre a Žarnovická Huta  nariadila pre včelárov chovajúcich včely v obci Horné Hámre opatrenia na kontrolu  a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.  Bližšie informácie o opatreniach na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu  sú vyvesené na informačných tabuliach v obci Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. oznamuje občanom, že zvoz 110 litr. a 1100 litr. nádob, ktorý vychádza na deň 1.11.2017 (párny týždeň – streda – sviatok)  sa presúva na náhradný termín a to na 2.11.2017 (párny týždeň – štvrtok – pracovný deň) .

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň  30.10.2017  v pondelok o 15.00 hod.   s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie programu,  3. Kontrola plnenia uznesení,  4. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 30. 9.2017, 5. Žiadosť Rímsko-katolícka cirkev, biskupstvo Banská Bystrica o príspevok na CVČ pri Základnej škole Andreja Kmeťa na ul. A. Sládkoviča  24 v Žarnovici, 6. Správa hlavnej kontrolórky  obce o následnej finančnej kontrole za I.polrok 2017,  7. Plán kontrol na II.polrok 2017, 8. Nakladanie s majetkom obce :

A/ žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Rastislav Jágerský, bytom Župkov č.274, na parcele registra CKN č.185/1 ( register EKN č.330)  vo vlastníctve obce Horné Hámre  za účelom zriadenie elektrickej prípojky k plánovanej novostavbe rodinného domu

B/ žiadosť o súhlas obce Horné Hámre k zriadeniu vjazdu k novostavbe žiadateľa Rastislav Jágerský, bytom Župkov č.274, na parcele registra CKN č.184/1 ( register EKN č.2080/3)  vo vlastníctve obce Horné Hámre

C/   žiadosť o súhlas obce za účelom zriadenia vecného bremena v súvislosti s vybudovanou elektrickou prípojkou k plánovanej novostavbe žiadateľov Patrika Morvaya a Lucie Žatkovej, spolu  bytom Kľakovská 880/13, Žarnovica na parcele registra CKN č.2980 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411

D/ žiadosť Vlasty Wollnerovej , bytom Pavlovská 3, Bratislava o odkúpenie novovytvorenej parcely CKN č. 1005/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre z parcely EKN č.2138/2 na LV č.1304 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv

E/ žiadosť o súhlas obce Horné Hámre k zriadeniu vjazdu k plánovanej novostavbe žiadateľa Patrícia Šipikalová, bytom Župkov č.273 a Štefan Kosťov, bytom Kľakovská č.892/28,Žarnovica na parcele registra CKN č.3537  vo vlastníctve obce Horné Hámre

F/ žiadosť Jozefa Zimermana, bytom Horné Hámre č.29  o odkúpenie parcely EKN č. 2090/3 vo vlastníctve obce Horné Hámre z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv,          9.  Rôzne,  10. Žiadosti občanov, 11. Interpelácie poslancov, 12. Interpelácie občanov, 13. Diskusia, 14. Záver

20.10.2017  13,00 hod. – oznam

Vážení rodičia, starí rodičia i široká verejnosť, pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc Vás srdečne pozýva ZŠ s MŠ Župkov na podujatie “Hviezdy v očiach, v srdci Slovensko”, ktoré sa uskutoční 23. 10. 2017 od 8,00 hod. v  telocvični ZŠ s MŠ Župkov. Príďte podporiť aktivity ZŠ Župkov, tešia sa na Vašu účasť!

ZBER PAPIERA !

Harmanecké papierne oznamujú občanom, že v našej obci budú realizovať zber papiera, časopisov, letákov a kníh výmenou za  papierové výrobky. Papier do zberu je potrebné priniesť uložený a zviazaný do balíka.  Kartóny neberú.

Zber papiera sa uskutoční  25.10.2017 /v stredu/:

Pri bytovom dome s.č. 159 – bývalej pošte:  16,35 hod.  – 17,00 hod.

Pri Obecnom úrade:   17,10 hod. – 17,25 hod.

Na Brode:   17,30 hod. -17,40 hod.

19.10.2017  07,35 hod. – oznam 

Obecný úrad Horné Hámre a Ochotníci zo Šášova  pozývajú všetkých občanov pri príležitosti októbra mesiaca Úcty k starším na divadelné predstavenie pod názvom Z ničoho nič vražda, ktoré odohrajú 29.10.2017 /v nedeľu/ o 15,00 hod. v kultúrnom dome  v Horných Hámroch.

Oznamujeme občanom, že v rámci jesenného upratovania je umiestnený veľkokapacitný kontajner na verejnom priestranstve v blízkosti Obecného úradu. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnera nevhadzovali stavebný odpad,  pneumatiky, triedené zložky odpadu papier, plasty, kovy, tetra paky, sklo.

Oznamujeme Vám, že Stredoslovenská energetika distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  plánuje v miestnej časti obce Pukovci, Vodnákovci, Švarcovci  realizovať “Rekonštrukciu NN siete”. Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, že vydal na stavbu rekonštrukcia NN siete stavebné povolenie.  Bližšie informácie o stavebnom povolení a rekonštrukcii NN siete  sú vyvesené na informačnej tabuli pri Obecnom úrade Horné Hámre a  k dispozícii sú aj na  tunajšom obecnom úrade.

Telovýchovná jednota KLAS Horné Hámre pozýva všetkých svojich priaznivcov na majstrovský futbalový  zápas, ktorý sa uskutoční dňa 22.10.2017 /v nedeľu/ o 14,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku. Futbalový zápas odohrá naše domáce mužstvo dospelých s TJ SOKOL Tekovská Breznica.