Date08/02/2017

VOĽBY 2017

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Predseda NR SR svojím rozhodnutím  č. 166/2017 Z. z. z 28. júna 2017 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na viac ->