Authorlipjanska

VOĽBY 2017

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Predseda NR SR svojím rozhodnutím  č. 166/2017 Z. z. z 28. júna 2017 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na viac ->

Výberové konanie

Obec Horné Hámre Vyhlasuje v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov viac ->